صدای مشتری

واحد صدای مشتریان ورانگــر راه اندازی شد

صدای مشتری

 ورانگر پیشرو با هدف ارائه ی بهترین خدمات پس از فروش و رضایت هرچه بیشتر مشتریان، اقدام به راه اندازی واحد صدای مشتری نموده است. زیرا بر این باور است که :
«نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما، زمینه ساز پیشرفت ماست ...»

درگاه الکترونیکی صدای مشتری شامل :

تلفن تماس: 87134 داخلی 715
ایمیل: qc@varanegar.com

سال هاست بزرگان صنعت پخش با ما هستند.

با ما در تماس باشید