انبار و حسابداری انبار

کنترل و نظارت دقیق بر ورودی‌ها و خروجی‌های کالا

انبار و حسابداری انبار

 • تعریف کالاهای متنوع تعدادی، وزنی یا فله ای و انواع خدمات
 • تولید کدینگ خودکار کالاها براساس گروه کالا، طبقه کالا، تامین کننده
 • تعریف چندین بارکد متفاوت برای یک کالا و ردیابی آنها در اسناد فروش و انبار
 • طبقه بندی، ویژگی های متنوع و گروه بندی کالاها به صورت درخت واره
 • تعیین و کنترل نقطه سفارش و میزان سفارش برای هر کالا در هر فروشگاه
 • تعریف انبارهای نامحدود برای ستاد مرکزی و فروشگاه ها
 • تعریف انواع سند انبار مورد نیاز عملیات فروشگاهی و حسابداری
 • ثبت انواع اسناد ورودی و خروجی انبار متناسب با نیاز ستاد و فروشگاه
 • ثبت درخواست انتقال کالاها بین انبارهای مختلف بصورت دستی یا خودکار برمبنای نقطه سفارش کالاها
 • ثبت انتقال کالاها بین انبارهای ستاد و فروشگاه ها بر مبنای درخواست انتقال یا بدون مبنا
 • کنترل کاردکس تعدادی کالا به ازای هر انبار، هر فروشگاه و یا به صورت تجمیعی در ستاد مرکزی
 • تنظیم کنترل / عدم کنترل موجودی منفی کالا در انبار در زمان ثبت فاکتور و خروجی های انبار
 • امکان انبارگردانی یک یا چند شمارشی، برای همه کالاها، گروه کالاهای منتخب و یا تولیدکننده خاص
 • ثبت کلیه اسناد انبار و شمارش انبارگردانی با دستگاه های موبایل تحت سیستم عامل Android و ارسال خودکار به نرم افزار فروشگاه
 • ثبت اسناد انبار یا انبارگردانی با بارکدهای مختلف کالا
 • بستن عملیات انبار جهت انتقال موجودی اول دوره به سال بعد

حسابداری انـــبار:

 • قیمت گذاری اسناد ورودی انبار بر اساس مبلغ موثر در فاکتورهای خرید
 • قیمت گذاری اسناد خروجی انبار براساس دو روش میانگین و FIFO به ازای هر انبار
 • صدور اسناد حسابداری انبار به صورت خودکار براساس الگوی حسابداری خاص شرکت
 • کنترل کاردکس ریالی کالا به ازای هر انبار، هر فروشگاه و یا به صورت تجمیعی در ستاد مرکزی

 

درباره ما

شرکت ورانگر

ورانگر اولین و معتبرترین تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی فروش و پخش مویرگی بعنوان پیشکسوت نرم افزاری در حوزه پخش، متمایزترین محصولات و خدمات را ارایه نموده که بسیاری از بزرگان صنعت مذکور از این خدمات استفاده می نمایند.

نرم افزارهای مرتبط