خرید و حسابداری خرید

سازماندهی و هماهنگی و هدایت و کنترل عملیات خرید

خرید و حسابداری خرید

در انبار محصول، پس از ثبت فاکتورهای خرید و اعمال عوامل مؤثر بر قیمت خرید چون مالیات ، هزینه حمل و .... باعث افزایش و کاهش قیمت خرید کالا می شود.نرم افزار ورانگر پس از ثبت فاکتورها وتطبیق آنها با رسیدهای انبار امکان رفع مغایرت و یا اصلاح را در همان محیط به کاربران می دهد.

امکانات نرم افزار

 • تعیین اعلامیه قیمت خرید تامین کنندگان در بازه های زمانی مختلف
 • تعیین عوامل افزاینده و کاهنده فاکتور خرید و برگشت آن
 • امکان تجمیع درخواستهای کالا و ایجاد سفارش خرید 
 • ثبت فاکتورهای برگشت از خرید بر مبنای اسناد برگشت رسید انبار تعدادی
 • کنترل رسیدهای تعدادی با فاکتورهای خرید و برگشت و تطبیق آنها
 • مشخص کردن جایزه در فاکتور های خرید و صدور سند حسابداری مربوطه
 • ثبت فاکتورهای برگشت از خرید
 • محاسبه تعدیل برگشت خرید در حسابداری
 • تسویه با تامین کنندگان به صورت نقدی، کارت بانکی، چک، استفاده از چک سایرین، اعلامیه های بدهکار و بستانکار
 • بررسی کاردکس تامین کننده و کنترل آن در زیر سیستم خرید
 • صدور اسناد حسابداری خرید به صورت خودکار بر اساس شابلون مشخص و به تفکیک هر فروشگاه
 • صدور اسناد حسابداری خرید با فرمت دلخواه مانند به ریز تاریخ، به ریز سند و بر اساس بازه تاریخی

درباره ما

شرکت ورانگر

ورانگر اولین و معتبرترین تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی فروش و پخش مویرگی بعنوان پیشکسوت نرم افزاری در حوزه پخش، متمایزترین محصولات و خدمات را ارایه نموده که بسیاری از بزرگان صنعت مذکور از این خدمات استفاده می نمایند.

نرم افزارهای مرتبط