عمده فروشی

یکی از مزایای راهکار فروشگاه های زنجیره ای ورانگر، پوشش دهی فروش های عمده در کنار تک فروشی و خرده فروشی اما بصورت یکپارچه با آن می باشد.

عمده فروشی

یکی از مزایای راهکار "پل" ورانگر، پوشش دهی فروش های عمده در کنار تک فروشی و خرده فروشی اما بصورت یکپارچه با آن می باشد. معمولا برخی فروشگاه های بزرگ که مزیت دسترسی و قیمت پایین آنها موجب می شود تا در سطح منطقه خود به عنوان نوعی مرکز پخش، بنکداری یا عمده فروشی فعالیت نمایند، نیاز دارند تا علاوه بر فرایندهای خرده فروشی، فعالیتهای فروش خود بصورت عمده را نیز در سیستم ، اجرایی نمایند بطوریکه علی رغم یکپارچگی در اطلاعات پایه بتوانند بصورت کاملا متمایز از خرده فروشی مباحث قیمت گذاری و تخفیفات و اسناد حسابداری این نوع فروش بدون نیاز به تهیه نرم افزار مجزا و دوباره کاریهای رایج  را داشته باشند . به همین منظور شرکت ورانگر برای رفع این چالش برای فروشگاه های  خرده فروشی و عمده فروشی امکانات زیر را در این بخش فراهم نموده است:

امکانات نرم افزار

 • استفاده از اطلاعات پایه فروشگاه ها، کالاها، موجودی ها، قیمت گذاری و مشتریان رسمی سیستم بطور کاملا یکپارچه
 • تعیین قیمت ها و تخفیفات و جوایز خاص مشتریان عمده فروشی
 • ثبت درخواست مشتری و پیش فاکتور مدت دار برای مشتریان عمده فروشی
 • تنظیم رزرو موجودی قابل فروش به ازای پیش فاکتور و فاکتور عمده فروشی
 • صدور حواله فروش مرتبط از انبارهای یک مرکز در تاریخی متفاوت از فروش  
 • امکان تغییر قیمت ها و تخفیفات و مالیات در یک پیش فاکتور / فاکتور خاص در صورت وجود دسترسی
 • امکان تعیین کرایه حمل و عوامل کسورات و اضافات دستی روی پیش فاکتور و فاکتور عمده فروشی
 • امکان تسویه فاکتور به فاکتور و ارتباط چندین نوع وجه دریافتی به یک فاکتور و بالعکس
 • امکان تهیه گزارشات متنوع فروش و مالی از فاکتورهای عمده فروشی به تفکیک فروشگاه، کالا، مشتری، فروشنده در بازه های زمانی
 • امکان تهیه گزارشات مبالغ ناخالص و خالص فاکتورها، مانده فاکتورهای تسویه نشده و دریافتهای مرتبط با هر فاکتور در بازه های زمانی مختلف
 • امکان صدور اسناد حسابداری فاکتورهای عمده فروشی به صورت خودکار براساس الگوی حسابداری خاص شرکت

درباره ما

شرکت ورانگر

ورانگر اولین و معتبرترین تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی فروش و پخش مویرگی بعنوان پیشکسوت نرم افزاری در حوزه پخش، متمایزترین محصولات و خدمات را ارایه نموده که بسیاری از بزرگان صنعت مذکور از این خدمات استفاده می نمایند.

نرم افزارهای مرتبط