مدیریت ستاد فروش

مدیریت متمرکز اطلاعات پایه در فروشگاه های زنجیره ای

مدیریت ستاد فروش

مدیر فروش

 یکی از مزایای کلیدی راهکار فروشگاه های زنجیره ای ورانگر، انسجام و کنترل کامل اطلاعات پایه مورد نیاز فروشگاه ها در ستاد یا دفتر مرکزی می باشد. کلیه اطلاعات این بخش فقط یکبار در ستاد تعریف شده و بطور خودکار با مکانیزم ارسال و دریافت ورانگر برای تمامی مراکز فروش یا فروشگاه های منتخب ارسال می شود و در فرایندهای عملیاتی فروشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این امر علاوه بر تضمین صحت و دقت اطلاعات پایه ستادی فروشگاهی، هزینه های دوباره کاری فروشگاه ها در ورود مجدد اطلاعات پایه جدید را کاهش داده و علاوه برآن فرایند راه اندازی فروشگاه های جدید را سرعت می بخشد.

  • تعریف فروشگاه های متعدد با امکان تعیین ساعات کاری، حساب های بانکی، صندوقداران و فروشندگان
  • معرفی مشتریان رسمی با اطلاعات کامل و مشتریان عمومی با حداقل اطلاعات
  • تنظیم و کنترل حد اعتباری برای مشتری یا گروه مشتریان
  • تعیین قیمت یا تخفیفات برای یک کالا،یک بارکد از کالا، گروهی از کالاها یا یک سبد مشخص کالا
  • تعیین قیمت یا تخفیفات به تفکیک یک یا چند فروشگاه و یا یک یا چند گروه مشتری یا مشتریانی خاص
  • تعیین مالیات و عوارض مشمول و غیر مشمول برای کالاها
  • صدور اسناد حسابداری فروش و برگشت از فروش به صورت خودکار بر اساس الگوی حسابداری خاص شرکت
  • تعیین نرخ های متفاوت مالیات و عوارض شهرداری برای کالاها و خدمات مشمول و یا معاف از مالیات
  • گروه بندی های متنوع برای مشتریان برای تهیه گزارش های تحلیلی و همچنین صدور اسناد حسابداری
  • قیمت گذاری خودکار برای گروهی از کالاها براساس آخرین قیمت فروش، آخرین قیمت خرید، قیمت مصرف کننده و بهای تمام شده خرید و ...

درباره ما

شرکت ورانگر

ورانگر اولین و معتبرترین تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی فروش و پخش مویرگی بعنوان پیشکسوت نرم افزاری در حوزه پخش، متمایزترین محصولات و خدمات را ارایه نموده که بسیاری از بزرگان صنعت مذکور از این خدمات استفاده می نمایند.

نرم افزارهای مرتبط