باشگاه مشتریان سیار

یکی از ضرورتهای امروز فروشگاه های زنجیره ای بزرگ، نگهداری ارتباط مستمر و موثر با مشتریانشان می باشد.

باشگاه مشتریان سیار

  • مشاهده طرح های وفاداری فعال 
  • گروه بندی ها و سطوح مختلف عضویت مشتریان و شرایط ارتقای عضویت 
  • دسترسی مشتریان به سابقه خریدهای خود با فیلترهای متنوع
  • مشاهده تاریخچه تغییر سطح عضویت مشتری
  • مشاهده سوابق امتیازات، اعتبارات، جوایز تخصیص یافته و استفاده شده یا نشده توسط مشتری

درباره ما

شرکت ورانگر

ورانگر اولین و معتبرترین تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی فروش و پخش مویرگی بعنوان پیشکسوت نرم افزاری در حوزه پخش، متمایزترین محصولات و خدمات را ارایه نموده که بسیاری از بزرگان صنعت مذکور از این خدمات استفاده می نمایند.

نرم افزارهای مرتبط