خزانه داری

نظارت و کنترل دقیق بر گردش وجوه نقد در فروشگاه

خزانه داری

ثبت و نگهداری و کنترل کلیه دریافتها و پرداختهای یک واحد اقتصادی هدف سیستم خزانه داری در مجموعه ها میباشد. به عبارت دیگر سیستم خزانه داری دامنه عملیاتی سیستم جامع مدیریت گردش وجه نقد را تشکیل میدهد و از دیدگاه دیگر این سیستم اطلاعات واقعی بودجه نقدی را در برنامه ریزی منابع فروشگاه تامین می نماید و ضمن مدیریت عملیات گردش وجوه، کمک میکند تا اطلاعات دریافت و پرداخت با کاربری آسان و به صورت طبقه بندی شده در پایگاه داده نگهداری شود و امکان اعمال کنترل کامل بر وجوه نقد فروشگاه و صدور اسناد حسابداری را فراهم می آورد. پیاده سازی صحیح این ابزار در سازمان، مدیریت را از نظر صرف زمان برای پیگیری و ردیابی وجوه دریافت یا پرداخت شده بی نیاز کرده و عملیات تکمیلی مرتبط با آنها را به صورت منظم و سیستماتیک به سادگی امکان پذیر می سازد.

 • امکان تعریف و تخصیص حساب های بانکی برای ستاد و مراکز توزیع و فروشگاه ها
 • ایجاد صندوق های متعدد در مراکز توزیع و فروشگاه ها
 • ایجاد باجه های دریافت متعدد برای صندوق ها
 • تعریف دسته چک‌های شرکت و استفاده از آنها در اسناد پرداختی

عملیات دریافت و پرداخت:

 • ثبت اسناد تسویه مشتریان، دریافت های صندوق به صورت چک- نقد- حواله و واریز
 • تطبیق اطلاعات وجوه و اسناد دریافتی با فاکتور های مشتریان
 • ثبت پرداخت های صندوق به صورت نقد- چک- برداشت و خرج چک افراد
 • ثبت انواع مختلف انتقال ها از صندوق به بانک و بالعکس و همچنین از صندوق به صندوق و بانک به بانک
 • پیگیری های چک های دریافتی و پرداختی و تغییر وضعیت آن ها
 • ثبت و پیگیری اسناد دریافتی و پرداختی انتظامی
 • صدور اسناد خزانه داری به صورت خودکار بر اساس شابلون مشخص
 • پیگیری حواله های بین بانکی
 • امکان مغایرت گیری بانکی
 • کنترل حساب ها و دسته چک ها

گزارش ها:

 • کاردکس حساب بانکی به ازای هر مرکز توزیع یا فروشگاه و یا به صورت تجمیعی
 • کاردکس صندوق خزانه داری به ازای هر مرکز توزیع یا فروشگاه و یا به صورت تجمیعی
 • مشاهده و کنترل تقویم ماهانه چک‌های دریافتنی و پرداختنی
 • تهیه فایل لیست چک ها جهت واگذاری به بانک
 • امکان Export اطلاعات و گزارشات به Excel

 


 

درباره ما

شرکت ورانگر

ورانگر اولین و معتبرترین تولیدکننده نرم افزارهای تخصصی فروش و پخش مویرگی بعنوان پیشکسوت نرم افزاری در حوزه پخش، متمایزترین محصولات و خدمات را ارایه نموده که بسیاری از بزرگان صنعت مذکور از این خدمات استفاده می نمایند.

نرم افزارهای مرتبط